FACEBOOK

Realizacje | Użyteczności publicznej

Wróć do realizacji

CENTRUM ONKOLOGII, Białystok

Adaptacja zespołu budynków położonych przy ul. Ogrodowej i Warszawskiej na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie z parkingiem podziemnym i zagospodarowaniem terenu.